Our Community

Play It Loud Studio is a very well equipped and professional recording studio based here in Newport. They are also a music management company based in Wales but work internationally.So having worked with internationally touring artists and bands as well as releasing award winning music. We work with this agency to support our multiple music projects.

Stiwdio recordio broffesiynol wedi eu lleoli yma yng Nghasnewydd yw Play It Loud Studio. Yn ogystal â stiwdio recordio, maent yn gwmni rheoli cerddoriaeth yng Nghymru sy’n gweithio’n rhyngwladol. Fel cwmni, rydyn nhw wedi cyd-weithio gydag artistiaid ar deithiau rhyngwladol ac wedi rhyddhau cerddoriaeth fuddugol. Rydyn ni’n gweithio gyda’r asiantaeth i gefnogi ein prosiectau cerddorol. 

Founded by creative entrepreneur Gareth Leaman in 2014, Social Soundwaves is an award winning community based music organisation that predominantly facilitates young people with Creative Music/Media Workshops, Traineeships and Mentor Support. Social Soundwaves have been a cornerstone of the music education projects.

Wedi’i sefydlu gan yr entrepreneur creadigol Gareth Leaman yn 2014, mae Social Soundwaves yn sefydliad cerddorol cymunedol sy’n cynorthwyo pobl ifanc gan gynnig gweithdai mewn meysydd amrywiol megis cyfryngau, cerddoriaeth greadigol, hyfforddeiaethau a chymorth mentoriaid. Mae Social Soundwaves wedi bod yn hanfodol i ein prosiectau addysg gerddoriaeth.

Holbrook Studio is a boutique creative marketing and photography studio. Lead by media professionals in visual communication. With over 20 collective years of experience in various sized projects and working with third sector, public sector as well as private sector clients. We utilise spaces as well as experience and knowledge from here to develop our media projects.

Stiwdio marchnata a ffotograffiaeth greadigol bwtîc yw Holbrook Studio. Arweinir gan weithwyr proffesiynol y cyfryngau ym maes cyfathrebu gweledol. Ganddynt dros 20 mlynedd o brofiad yn cyd-weithio gyda chleientiaid o’r sectorau trydydd, cyhoeddus a phreifat. Rydym yn defnyddio lleoedd, gwybodaeth a phrofiad i ddatblygu ein prosiectau cyfryngau.

Founded in 2012, Little People UK aims to provide friendship and support to people with dwarfism, their families and friends, and helps build a positive future for those individuals. Since its inception, LPUK has become a registered charity and an essential resource for the social, medical and financial needs of the little people community in the UK. 

Sefydlwyd Little People UK yn 2012 er mwyn darparu cefnogaeth a chyfeillgarwch i bobl gyda chorachedd, eu teuluoedd a’u ffrindiau. Mae’r mudiad yn helpu i adeiladu dyfodol disglair i’r unigolion yma. Mae’r mudiad yn elusen gofrestredig ac yn adnodd hanfodol i anghenion cymdeithasol, meddygol ac ariannol y gymuned o bobl fach ym Mhrydain.

Green Room Events offer end to end live events services. This includes staging, lighting, infrastructure and logistics. The team here can offer scalable solutions throughout Wales and West England. As a Newport based company that believe in personable service that is exemplary and professional at all times. They believe in the Urban Circle methods of training and development.

Mae Green Room Events yn cynnig gwasanaethau digwyddiadau byw o’r dechrau i’r diwedd. Mae hyn yn cynnwys llwyfannu, goleuo, isadeiledd a logisteg. Gall y tîm yma gynnig atebion graddadwy ledled Cymru a Gorllewin Lloegr. Fel cwmni wedi’i leoli yng Nghasnewydd sy’n credu mewn gwasanaeth personol sy’n rhagorol ac yn broffesiynol bob amser. Maent yn credu yn y dulliau Cylch Trefol o hyfforddi a datblygu.