Returning to help and sooth all our souls in 2022. The healing power of Reggae music will be accessible to all this July. Read more at www.reggaeriddimfestival.com You can buy your tickets from skiddle where there are early bird tickets available at the lowest price possible price for what will be a weekend of beautiful music and culture.

This years event is unique and arguably one of the largest events Urban Circle has ever put on. Building upon an international partnership with Irits Alliance and the Rastafarian Indigenous village. It will become one of the first officially endorsed events for the 60sth Jubilee, commemorating Jamaicas Independence. In a collective effort to make for fairer co production the main aim for this festival is to protect the intangible culture and heritage that Reggae music is part of. A museum will be built at the festival as well as a genuine Rastafari village for all to see and explore and look further into. For stalls and sponsorship please contact events@ucnewport.co.uk

This project is funded primarily by Arts Council of Wales as well as backed by our long term partner University of South Wales and G Expressions and endorsed by Newport City Council and The National Trust.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yn dychwelyd ac lleddfol ein eneidiau yn 2022. Y pwer iachu o cerddoriaeth Reggae fydd yn hygyrch i pawb y Gorffenaf yma. Darllenwch fwy at www.reggaeriddmfestival.com rydych chi gallu prynu eich tocyn o skiddle ble mae tocynnau gynnar aderyn yn ar gael am  y pris lleiaf posib am beth fydd yn penwythnos o cerddoriaeth hardd a diwylliant.

Y digwyddiad flwyddyn yma yn unigryw ac yn gellid dadlu un o y digwyddiad fwyaf Urban Circle wedi erioed rhoi ymlaen. Adeiladu ar partneriaeth ryngwladol efo Irits Alliance ac y pentref Rastafarian Indigenous. Fydd e yn un o digwyddiadau wedi gymeradwyon swyddogol gyntaf am y jiwbili 60fed, i goffau Annibyniaeth Jamaica. Mewn ymdrech ar y cyd i sicrhau bod cydgynhyrchu’n cach, prif nod yr ŵyl hon yw gwarchod y diwylliant a’r dreftadaeth anniriaethol y mae cerddoriaeth Reggae yn rhan ohonynt. Bydd amgueddfa’n cael ei hadeiladu yn yr ŵyl yn ogystal â phentref gwirioneddol Rastafari i bawb ei weld a’i archwilio ac edrych ymhellach iddo. Am stondinau a nawdd cysylltwch â events@ucnewport.co.uk

Ariennir y prosiect hwn yn bennaf gan Gyngor Celdyddau Cymru yn ogystal chefnogaeth ein partner hirdymor Prifysgol De Cymru a G-Expressions a’i gymeradwyo gan Gyngor Dinas Casnewydd a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.