Our Partners

G Expressions are a street dance company that practices numerous types of dance disciplines, they are based in the ever changing city of Newport and believe education is the key to self determination in making creative ideas come alive.

G-Expressions yn cwmni dawnsio stryd sydd yn ymarfer nifer o fathau o disgyblaethau dawnsio,rydyn nhw yn seiliedig yn y dinas sydd yn newid trwy amser o De Cymru ac yn creu fod addysg yn y allwedd I hunan benderfyniad yn creu syniadau creadigol dod I fyw.

The University of South Wales is one of the largest universities in the UK with groundbreaking youth and development programmes that practise modern day vocational practise with quality academic approaches

Y Prifysgol o De Cymru yn un o y prifysgol fawr yn y DU efo rhaglenni ieuenctid a datblygu arloesol sydd yn ymarfer galwedigaethol diwrnod modern yn ymarfer efo dulliau academaidd o safon.