Our Partners

G Expressions are a street dance company that practices numerous types of dance disciplines, they are based in the ever changing city of Newport and believe education is the key to self determination in making creative ideas come alive.

Mae G-Expressions yng nghwmni dawns stryd sy’n ymarfer holl fathau o ddisgyblaethau dawnsio, wedi eu lleoli yng Nghasnewydd, dinas sydd yn trawsnewid yn aml. Fel mudiad rydyn ni’n credu bod addysg yn allwedd i alluogi pobl i ddod a’i syniadau creadigol yn fyw.

The University of South Wales is one of the largest universities in the UK with groundbreaking youth and development programmes that practise modern day vocational practise with quality academic approaches

Prifysgol De Cymru yw un o brifysgolion mwyaf Prydain ac maen nhw’n torri tir newydd gyda rhaglenni ieuenctid a datblygiad arloesol. Mae’r rhaglenni yma yn cyfuno arferion galwedigaethol modern gyda dulliau academaidd o safon uchel.

Jukebox Collective are a community-rooted, youth-led collective nurturing tomorrow’s creative voices. They do this through multidisciplinary classes, academy and creative agency where they specialise in artist management, casting, curation & consultancy.

Jukebox Collective yw cydweithfa dan arweiniad ieuenctid sy’n meithrin lleisiau creadigol y dyfodol. Maen nhw’n gwneud hyn trwy ddosbarthiadau amlddisgyblaethol, academi ac asiantaeth greadigollle maent yn arbenigo mewn rheoli artistiaid, castio, curadu ac ymgynghori.

BlackNine Films is a media collective of filmmakers and photographers. We support our teams to produce inspirational films and documentaries that bring to life the untold stories that have helped shape our world as it is today.

Mae BlackNine Films yn griw o wneuthurwyr ffilm a ffotograffwyr. Fel cwmni, rydyn ni’n cefnogi ein tîm i greu ffilmiau ysbrydoledig a rhaglenni dogfen sy’n dod a’r straeon heb eu hadrodd, sydd wedi siapio ein byd, yn fyw.